הנהלה

מנחם שפיץ

חבר הנהלה

ג'ו כץ

חבר הנהלה

תמה קלאוזנר

חבר הנהלה

ר' מרדכי וייס

חבר הנהלה

רון מאלן

חבר הנהלה

אלעזר כהן

חבר הנהלה

ג'ני כהן

חבר הנהלה

שמיל אטלס

מנכ"ל
יועץ מיוחד לראש המועצה

The leadership of  The Efrat Development Foundation | Efrat